GOTOWIDOPOMOCY

#GOTOWIDOPOMOCY to pierwsza kompleksowa akcja pomocy w Warszawie, zapewniająca realną, bezpośrednią pomoc seniorom w czasie epidemii. W pierwszym etapie programu seniorzy mogli korzystać ze specjalnie przygotowanej infolinii, poprzez którą mogli zamawiać bezpłatne posiłki, korzystać z pomocy przy robieniu zakupów, uzyskać pomoc technologiczną oraz pomoc psychologiczną. Podczas pierwszych 49 dni akcji udało nam się pomóc 2415 seniorom dostarczając i finansując ponad 32 000 posiłków. Obecnie prowadzony jest drugi etap programu, którego ideą jest pomoc najbardziej potrzebującym seniorom. Obecnie pod stałą opieka Fundacji Legii znajduje się 65 beneficjentów z całej Warszawy.


FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO