Korki z Legią 2020/2021

Idea programu Misja: bezpłatnie pomagamy uczniom, którzy nie mają środków finansowych na pozaszkolne zajęcia, przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Cele: Stworzenie możliwości przygotowania się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego; Stworzenie warunków do wzmocnienia motywacji uczestników i pracy nad osiąganiem własnych celów; Program Fundacja Legii … Czytaj dalej Korki z Legią 2020/2021