Opisy zajęć

Opisy zajęć

Tematy zajęć są zgodne z podstawą programową i mogą służyć jako uzupełnienie nauki w szkole. Atrakcyjna forma zajęć pozwala na uczenie się „inaczej niż w szkole”.

Wspólnie z uczestnikami udowadniamy, że wiedza nie jest czymś abstrakcyjnym, nie jest obowiązkiem, ale częścią ich codzienności, a nawet hobby. Dzięki takiemu podejściu dzieci odkrywają w sobie radość z nauki. Tematy i sposób prowadzenia zajęć wzmacniają umiejętności: logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy. Uczniowie odkrywają też zastosowanie wiedzy w życiu codziennym

Podczas 90 – minutowych zajęć pracujemy nad dwoma tematami, wybranymi przez nauczyciela. Metody i formy pracy wykorzystywane podczas zajęć: pytania do uczniów, fragmenty filmów, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna.


Temat nr 1 – Geometria na boisku – Jak zielony prostokąt stał się miejscem widowiska piłkarskiego?

Cel zajęć: Odszukiwanie obiektów i zależności matematycznych w świecie codziennym na przykładzie piłki nożnej w odniesieniu do geometrii i logicznego myślenia.

Grupa wiekowa: 10 – 12 lat (4 i 5 klasa)Poruszane zagadnienia:

 • rozpoznawanie figur geometrycznych znajdujących się na boisku (prostokąt, okrąg, okrąg i łuk okręgu),
 • sprawdzanie, czy dana figura jest okręgiem,
 • sprawdzanie, czy dany łuk jest fragmentem okręgu,
 • obliczanie pola i obwodu prostokąta,
 • porównywanie różnicowe.

Odniesienia do podstawy programowej: 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.11, 7.1, 7.4, 9.1, 9.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.6

 


Temat nr 2 – Tabele – Skarbnica danych o piłkarskich pojedynkach.

Cel zajęć: Zapoznanie się z różnymi typami tabel. Wyszukiwanie informacji w celu sformułowania odpowiedzi na zadane pytania oraz samodzielne formułowanie pytań.

Grupa wiekowa: 10 – 12 lat (4 – 5 klasa)

Poruszane zagadnienia:

 • odczytywanie danych z różnego rodzaju tabel,
 • obliczanie punktów zdobytych przez drużynę,
 • układanie rankingów.

Odniesienia do podstawy programowej: 2.1, 2.11, 13.2, 14.1


Temat nr 3 – Tajemnice budżetu – Ile kosztują niezapomniane emocje?

Cel zajęć: Zapoznanie uczniów z procesem tworzenia budżetu na przykładzie rodzinnego wyjścia na mecz.

Grupa wiekowa: 11 – 13 lat (5 – 6 klasa)

Poruszane zagadnienia:

 • tworzenie budżetu związanego z wyjściem na mecz Legii,
 • obliczanie składowych budżetu,
 • rozwiązywanie zadań tekstowych,
 • obliczanie procentu danej liczby,
 • obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

Odniesienia do podstawy programowej: 5.2, 12.1, 12.2, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.5, 14.6,

 


Temat nr 4 – Procenty ukryte w ciekawostkach piłkarskich

Cel zajęć: Zapoznanie uczniów z trzema typowymi rodzajami zadań o procentach na przykładach ciekawych informacji o przeróżnych statystykach Legii Warszawa.

Grupa wiekowa: 13-15 lat (1-3 klasa gimnazjum / 7-8 klasa szkoły podstawowej)

Poruszane zagadnienia:

 • rozwiązywanie zadań tekstowych,
 • obliczanie procentu danej liczby,
 • obliczanie, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba,
 • obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.

Odniesienia do obowiązującej programowej (gimnazjum): 5.1, 5.2, 5.4, 5.4
Odniesienia do nowej podstawy programowej dla klas 4-8: V1, V2, V3, V4, V5

 


Temat nr 5 – Starożytne twierdzenie ukryte w przekątnej boiska

Cel zajęć: poznanie treści i dowodu twierdzenia Pitagorasa oraz zastosowanie w obliczeniach na przykładzie boiska piłkarskiego.

Grupa wiekowa: 13-14 lat (7-8 klasa szkoły podstawowej)

Temat dedykowany dla klas, które nie omawiały zagadnienia podczas lekcji.

Poruszane zagadnienia:

 • treść twierdzenia Pitagorasa,
 • dowód twierdzenia Pitagorasa,
 • obliczenia praktyczne występujące w piłce nożnej z użyciem twierdzenia Pitagorasa.

Odniesienia do nowej podstawy programowej dla klas 4-8: VIII.8

 


Temat nr 6 – Zawody i profesje w Legii Warszawa

Cel zajęć:  Zainspirowanie młodzieży do kreatywnego myślenia o swojej przyszłości, poznanie mocnych stron.

Grupa wiekowa: 13-14 lat (7-8 klasa szkoły podstawowej)

Poruszane zagadnienia:

 • jaką pracę można wykonywać w klubie sportowym,
 • umiejętności, kwalifikacje, predyspozycje i kompetencje,
 • co lubię robić, czyli droga do swoich mocnych stron.

 

 


Temat nr 7 – Prędkość, droga, czas
Cel zajęć:  Zapoznanie uczniów z wielkościami fizycznymi: prędkość, droga i czas. Poznanie ich definicji praz sposobów ich obliczania na przykładzie meczu piłkarskiego.Grupa wiekowa: 12-13 lat (6-7 klasa szkoły podstawowej)Poruszane zagadnienia:

 • obliczanie wielkości fizycznych: prędkość, droga, czas,
 • zamiana jednostek
 • tworzenie doświadczeń.

Odniesienie do nowej podstawy programowej dla klas 4-8: XII.9

 

FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO