Szkoła Językowa

Szkoła Językowa

Szkoła Językowa to bezpłatne zajęcia z języków obcych dla dzieci i młodzieży – podopiecznych praskich świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych. 

Do Szkoły przyjmowane są dzieci z różnych praskich świetlic (lub z praskich szkół), które wykazały się zaangażowaniem w postaci odrabiania zadań domowych. Jest to forma docenienia ich wysiłków i nobilitacji. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona za pośrednictwem koordynatorów poszczególnych placówek wsparcia dziennego. Dzieci wraz z rodzicami podpisują kontrakty na uczestnictwo w zajęciach, które obligują je do regularnego uczestniczenia.

Sposób działania został zaplanowany i opracowany na podstawie doświadczeń z okresu III – VI 2016, kiedy to prowadzony był pilotaż szkoły. Od października 2016 roku, zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny.

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, poprzez zwiększenie ich kompetencji językowych. Program nauczania został stworzony specjalnie na potrzeby uczniów. Szczególny nacisk kładzie się na nabywanie zdolności komunikacyjnych (czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu), a także wzmacnianie wrażliwości interkulturowej (zagadnienia kulturowe). Zajęcia przebiegają w ramach bloków tematycznych, integrujących pracę nad konkretnym słownictwem, niezbędnymi strukturami gramatycznymi oraz sprawnościami językowymi. Całość urozmaicona jest grami i zabawami edukacyjnymi, zapewniającymi szybkie i przyjemne zdobywanie wiedzy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny. Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy: młodszą (8-13 lat) oraz starszą (14-19). W roku szkolnym 2018/2019 wprowadziliśmy dodatkowo dwie nowe grupy: grupę maturalną (wynikającą z aktualnej potrzeby uczestników) oraz grupę uczącą się języka hiszpańskiego (zainspirowaną wakacyjnym wyjazdem do Barcelony). Dzieci i młodzież uczestniczą w spotkaniach z lektorem oraz wolontariuszami.

Oprócz podstawowych zajęć grupowych, uczniowie mogą skorzystać z indywidualnych korepetycji z lektorką, w ramach których mogą pracować nad wyrównywaniem zaległości szkolnych, a także przygotować się do testów, egzaminów i sprawdzianów. Dodatkowo kilka razy w roku, wraz z pomocą wolontariuszy, organizujemy sobotnie spotkania, podczas których uczniowie mają okazję poznać kulturę krajów anglojęzycznych i poszerzyć swoje zdolności komunikacyjne. Dzięki spotkaniom dzieciaki budują więzi i przyjaźnie między sobą.

Aby docenić trud i wysiłek najwytrwalszych uczniów Szkoły językowej, w czasie wakacji organizujemy kilkudniowe wyjazdy językowe za granicę. Ich celem jest wykorzystanie dotychczasowo nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, poszerzenie horyzontów, motywacja do dalszej pracy i rozwoju.

Po zakończeniu roku szkolnego 2016/2017, najlepsi uczniowie udali się na pięciodniową wycieczkę do Budapesztu. Relację z wyjazdu można przeczytać w tym artykule. 

Po zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 (podsumowanie znajduje się w tym artykule) w ramach nagrody  uczniowie wyjechali na kilka dni do Barcelony. W wakacje 2019 uczniowie wyjechali do Londynu.

Trzy sezony + pilotaż (III – VI 2016) Szkoły Językowej w liczbach to:

Głównym operatorem programu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Projekt jest także realizowany w ramach konsorcjum organizacji pozarządowych BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji.

 

Program jest finansowany ze środków Fundacji. Jeśli chcielibyście wesprzeć nasze działania zachęcamy do przekazania darowizny na nasze konto TU. Z góry serdecznie dziękujemy! ????

FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO